Business Process Management

A Business Process Modeling Notation (BPMN) az üzleti folyamatok modellezésére kialakított robusztus ipari szabvány, amely sztenderd, könnyen értelmezhető szabványjelöléssel teszi lehetővé a szabályozottabb munkakörnyezet kialakítását, segíti a folyamatban résztvevők munkáját, támogatja a belső üzleti logika jobb megértését.

Mire használható a BPMN?

 • Folyamatautomatizálás
 • Az üzleti folyamatok részletes megtervezése egyszerűen használható grafikus Drag and Drop szerkesztővel
 • Az összetettebb, életszerű üzleti folyamatok leképezése és szabályozása
 • Emberi és automatikus feladatok szétválasztása
 • Felhasználói leterheltség mérése
 • A folyamatok szűk keresztmetszeteinek vizsgálata
 • Historikus naplózás (ügyfelekről, ügymenetekről)
 • Felhasználói munkakosarak létrehozása (feladatlisták, jelentések, feladatokhoz tartozó űrlapok)
 • Swimlane (Úszómedencék) készítése, amely megjeleníti a folyamatokban résztvevők közötti interakciókat
 • Időzítés (ciklikus időzítő események, időpontok, időtartamok, időtúllépés)
 • Időtől függő eszkaláció (a felelősség magasabb szintre való továbbküldése)
 • Négy szem elv alkalmazása
 • Párhuzamosság (egymástól függetlenül, egyidejűleg megvalósítható feladatok)
 • Csomópontok/elágazási pontok kezelése

Kipróbált ipari szabvány, egyszerű használat

A Business Process Modeling Notation (BPMN) ma a legszélesebb körben elfogadott üzleti folyamatmodellező technika, amely teljesen eszköz- és gyártófüggetlen. A szabvány egyszerre kínálja a könnyen kezelhetőséget és jelölési rendszerének köszönhetően közérthetőséget, másrészt van annyira robusztus, hogy képes még a legbonyolultabb vállalati folyamatok leképzésére is. A BPMN gazdag fogalomtárával az üzleti folyamatok kellő részletességgel leírhatók. A diagramok megtervezése a Drag and Drop tervezővel hihetetlenül könnyű és gyors, nem kellenek hozzá programozási ismeretek. A megtervezett folyamat közvetlen végrehajtását a folyamatmotor végzi.

Business Process Diagram

Egy üzleti folyamatdiagram közismert egyszerű geometriai elemekből áll.
A Business Process Diagram négy építőelemből épül fel:

 • Folyamelemek: események, tevékenységek és átjárók
 • Összekapcsoló elemek: szekvenciafolyam, üzenetfolyam, asszociáció
 • Úszósávok: medence vagy sáv
 • Termékek: adatobjektumok, csoportosítás és megjegyzés

Folyamelemek

Eseménynek minősül bármi, ami az üzleti folyamat során történik. Az esemény kiváltó oka vagy annak hatása/eredménye egyaránt leírható. Az események lehetnek a) indító b) közbenső c) záró események. Egy tevékenység az üzleti folyamatban elvégzendő munkát jelöli. Két típusát különböztetjük meg: a) a legkisebb munkaegységet jelentő feladatokat b) az alfolyamatokat. Az átjáró/kapu meghatározza az útvonalak párhuzamos elágazásait és összeillesztéseit, mutatja a folyamatban hozott döntéseket. Az átjárók exkluzív, inkluzív, komplex vagy adat- vagy eseményalapúak is lehetnek.

Összekapcsoló elemek

Az asszociációt, az üzenetfolyamot vagy a szekvenciafolyamot ábrázolják. Ezek az elemek folytonos, pontozott vagy szaggatott vonallal kapcsolódnak a folyamobjektumokhoz. A nyilak mutatják a folyamat áramlásának az irányát. Egy szekvenciális folyam megmutatja a végrehajtandó tevékenységek sorrendjét. Típusa: a) feltételes vagy b) alapértelmezett folyamatág. Az üzenetfolyam a szerkezetek (pl. a különféle osztályok/részlegek) közötti interakciót mutatja, leírja milyen üzenetek futnak a medencék között. Az asszociáció mutatja, hogy a különböző szövegek, adatok és egyéb elemek hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

Medence és úszósáv

Egy medence egy üzleti folyamat főbb résztvevőit ábrázolja. Egy medencén belüli úszósáv egy bizonyos szerephez vagy résztvevőhöz rendelt tevékenységeket jeleníti meg – meghatározva egy folyamat egyes szakaszainak felelőseit is.

Termékek

A termékeket arra használhatók, hogy megjegyzésekkel lássuk el a folyamatot: azaz többletinformációt adjunk arról, hogy éppen mi zajlik az üzleti folyamatban. Mutatják azokat a tevékenységeket is, amelyeket még el kell végezni, továbbá a folyamaton belüli dokumentum előállításban és annak kezelésében is. Az adatelemek megmutatják, milyen adatok szükségesek egy adott tevékenységhez. A csoportosítás a tevékenységek logikai csoportosítását mutatja. A megjegyzések használatával további magyarázatot adhat a BPMN diagramhoz.